Escola Internacional

Gràcies al conveni amb l’Escola Internacional del Camp, tots els jugadors de la nostra Acadèmia Internacional Tecnifutbol, disposaran de la millor formació acadèmica adaptada en un dels entorns més exclusius de la zona. L’horari acadèmic constarà de 4 hores i mitja al dia, amb una programació repartida en dos blocs i seguint els següents paràmetres:

  • Competència lingüístiques d’espanyol i d’anglès: Junt amb el català, aquestes dues llengües seran les vehiculars del centre.
  • Competències bàsiques de ciències: Matemàtiques, física, geografia, economia, etc.

Tota la formació que es realitzi, anirà acompanyada de les últimes tecnologies fent partíceps als nostres jugadors de totes les activitats de grup que es desenvolupin en l’escola. També disposaran de l’opció de realitzar l’examen pertinent a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). A nivell opcional, els jugadors dins del programa de 9 mesos, tindran l’oportunitat de cursar els estudis de batxillerat o Universitat en funció dels següents requisits:

  • Nivell d’espanyol i anglès.
  • Convalidació d’estudis i títols del país.