Entrenaments

A la Acadèmia Internacional Tecnifutbol es realitzen uns entrenaments específics per millorar el rendiment del jugador durant la seva estada. A partir d'uns paràmetres inicials, es plantegen uns objectius a curt i a llarg termini amb la finalitat de definir una base inicial i treballar mitjançant una planificació establerta. Pretenem dur a terme una formació integral en l'aspecte tàctic, tècnic i físic, sense oblidar-nos de la importància d'impartir uns valors educatius, bàsics en l'època formativa on en troben els nostres futbolistes.

La metodologia sobre la qual es fonamenta el nostre treball és un innovador sistema d'aprenentatge anomenat SMARTFOOTBALL , basat en el cervell i la seva capacitat plàstica.  És un programa d'enriquiment cerebral i el seu objectiu és formar jugadors intel·ligents i creatius.

Així doncs, els nostres entrenaments es divideixen en tres sessions diàries:

1. Prevenció de lesions: Durant cada matí, els nostres jugadors fan una sessió al gimnàs del Cambrils Park Resort per treballar els aspectes relacionats amb la força, control postural, la pilometría, la velocitat i la explosividad.

2. Entrenament SMARTFOOTBALL: Els jugadors realitzaran uns entrenaments diaris adaptats a les seves característiques i estils de joc.  Mitjançant la percepció de diferents estímuls i situacions de joc, han de reaccionar i prendre la decisió adequada al moment determinat.

3. Entrenament amb un equip local i partit:  Des de Tecnifutbol, oferim la possibilitat als nostres jugadors d'unir-se a equips federats a nivell local per tenir l'oportunitat d'entrenar amb un conjunt i competir a nivell oficial.  D'aquesta forma, es pretén veure la progressió del jugador mitjançant el seu rendiment amb l'equip corresponent.

 

Metodologia

logo-sf

Smartfootball és la metodologia sobre la qual se cimenta el nostre treball és un innovador sistema d'aprenentatge anomenat SMARTFOOTBALL , basat en el cervell i la seva capacitat plàstica. És un programa d'enriquiment cerebral que el seu objectiu és formar jugadors intel·ligents i creatius. Alguns mètodes actuals per formar futbolistes estan esgotats, caducs i són incapaços de desenvolupar tot el potencial d'un jugador de futbol. És necessari re-imaginar i repensar el futbol i ho hem fet a partir d'un nou paradigma: El futbol basat en el cervell.

El cervell és el nou protagonista i Smartfootball és l'eina que necessites per configurar-ho i adaptar-ho a les necessitats del futbol.

SMARTFOOTBALL és una metodologia innovadora, avalada per una tesi doctoral i múltiples recerques en acadèmies de futbol, equips professionals i universitats del més alt prestigi a nivell internacional.

  

Noves tecnologias:

Utilització de nova tecnologia aplicada a l'esport per a la millora del rendiment esportiu dels nostres jugadors.

  • academia-maquinaUtilització de GPS per a un major control de les càrregues d'entrenaments i partits, com eina per a l'anàlisi mecànica de diferents patrons motors, prevenció de lesions,…
  • Utilització de encoder per analitzar diferents perfils neurmosuculares, detectar desequilibris musculars i/o coordinativos,.
  • Camaras personals per a una millor anàlisi perceptiva del jugador.
  • Drones per analitzar l'ocupació racional del jugador a l'espai.