Metodologia

Les nostres sessions de treball sempre hauran de contemplar:

 • Rondos
 • Jocs reduïts
 • Situacions d’atac vs defensa
 • Situacions de joc real
 • Treballs físics integrats als aspectes tàctics o tècnics
 • Treballs tècnics amb respostes tàctiques.
 • Treballs analítics com a millores específiques.

Volem que els nostres jugadors entenguin el joc del futbol, l’integrin dins el model de joc del seu equip, i tinguin tots els recursos tècnics i físics que necessitin per la competició.

Els Microcicles hauran de contemplar:

 • Millores individuals del jugador. TÈCNICA , P FÍSICA.
 • Adaptació tàctiques al model de joc de l’equip. TÀCTICA
 • Integració dins el sistema i els rols requerits pel tècnic. SISTEMA
 • Correccions dels darrers partits, i preparació dels propers partits. COMPETICIÓ.

Les nostres pràctiques seran des del primer minut amb pilota, amb formes jugades, amb tasques obertes on apareguin els mecanismes de percepció, i sobre tot el de decisió….

Qualsevol exercici, haurà de tenir un objectiu tàctic, i cada sessió haurà de tenir el fil conductor de la millora del jugador des del punt de vista de la tàctica.